Slider - Serwis Skoda Radom
Slider - Serwis Skoda Radom
Slider - Serwis Skoda Radom
Slider - Serwis Skoda Radom
Slider - Serwis Skoda Radom
Slider - Serwis Skoda Radom
Slider - Serwis Skoda Radom
Slider - Serwis Skoda Radom
Slider - Serwis Skoda Radom

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Klauzula Informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych
przez AMD AUTO CENTRUM SP. Z O.O.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  – w dalszej części: ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Amd Auto Centrum Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Wernera 59, 26-601 Radom , NIP: 9481601455,  KRS: 0000178010 (zwany w dalszej części: Administratorem).

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie – za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Amd Auto Centrum Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Wernera 59, 26-601 Radom lub drogą e-mailową pod adresem: odo@amdauto.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrzną Polityką Ochrony Danych Osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą za Pani /Pana zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów wynikających z przepisów art. 6 ust 1 pkt. a – d i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

- przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem

5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora związane są z oferowanymi towarami i usługami.

6. Przekazane dane osobowe nie będą bez Pani/Pana zgody udostępniane innym podmiotom oraz bez Pani/Pana zgody nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Użytkownikami przekazanych danych osobowych będą tylko upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora, współadministratorzy danych osobowych i pracownicy podmiotów powiązanych zobowiązani do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych, w tym danych osobowych.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkretnych celów, dla których zostały przekazane lub pozyskane, o ile przepisy nadrzędne nie nakazują przechowywania danych osobowych przez inny okres lub jeśli jest to konieczne z uzasadnionych przyczyn Administratora związanych z oferowanymi towarami i świadczonymi usługami.

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich:

- dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, korekty i aktualizacji

- usunięcia danych osobowych

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych

- do przenoszenia danych osobowych

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

- do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych może być dokonane po przesłaniu stosownej pisemnej informacji na adres: Amd Auto Centrum Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Wernera 59, 26-601 Radom lub drogą e-mailową pod adresem: odo@amdauto.pl

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie jest niezbędnym wymogiem ustawowym, warunkiem świadczenia określonych usług, realizacji konkretnych celów, a niepodanie danych osobowych i barku zgodny na przetwarzanie danych oraz świadczenie usług drogą elektroniczną lub telefonicznie, będzie w konsekwencji skutkować brakiem możliwości świadczenia określonych usług na Pani/Pana rzecz.

13. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest warunkiem niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

14. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w sposób tradycyjny oraz zautomatyzowany, będą podlegały odpowiednim zabezpieczeniom, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

AMD Auto Centrum Sp. z o.o.
ul. Stanisława Wernera 59, 26-601 Radom
Salon:
tel.: 48 331 15 82
e-mail: salon@amdauto.pl
Godziny otwarcia
pon.-pt.: 9:00-17:00
sob.: 9:00-14:00
Serwis:
tel.: 48 331 15 82
e-mail: serwis@amdauto.pl
Godziny otwarcia
pon.-pt.: 7:00-19:00
sob.: nieczynne
ndz.: nieczynne
Serwis internetowy www.skodaradom.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.
Akceptuję